+36 30 330 8318

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)  a

Szolgáltató: Kazinczi Eszter EV

Székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 48. 1/26.

Adószáma: 66873312-1-41

E-mail: eszter.kazinczi@gmail.com

Tárhelyszolgáltató: ProfiTárhely Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
Cégjegyzékszám: 03-09-121889
Adószám: 23173080-2-03
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74049/2014

(továbbiakban Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelő (továbbiakban Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus szolgáltatásra, melyet a Szolgáltató az olajozdbeazeleted.hu weboldalon (későbbiekben Weboldal) nyújt. A jelen ÁSZF-ben tárgyalt  szolgáltatások kereteit A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs tartalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, megkötése kizárólag elektronikus formában történik, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik és magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltatások

A szolgáltatások fajtái

A Szolgáltató a következő szolgáltatásokat (továbbiakban Szolgáltatások) nyújtja:

  • Tudásanyagok: online elérhető oktatóanyagok, tanfolyamok
  • Személyes konzultáció és tanácsadás

Feliratkozás

A olajozdbeazeleted.hu weboldalon a Megrendelő/Feliratkozó megadhatja az e-mail címét, mellyel az ingyenes 7 napos e-mail tananyag elküldéséhez járul hozzá, valamint további marketing témájú e-mail-ekhez is hozzájárul.

Panaszügyintézés

Panaszát igyekszünk a bejelentést követően azonnal orvosolni, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal! Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az eszter.kazinczi@gmail.com e-mail címen.

Szerzői jogvédelem

A Weblapon megjelenített valamennyi tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. Annak jogosulatlan felhasználása (pl. másolása, terjesztése) büntetőeljárás megindítását és teljes körű kártérítési eljárást von maga után.

Egyes fent hivatkozott anyagok felhasználására a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén van lehetőség. Kérjük, hogy igény esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az eszter.kazinczi@gmail.com e-mail címen!

Adatvédelem

A Szolgáltató a személyes adatok kezelésekor az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el.

Titoktartás

A részünkre átadott valamint a szolgáltatásaink nyújtása során egyéb módon megismert információkat és üzleti titkokat bizalmasan kezeljük, azt az Ön engedélye nélkül harmadik személynek nem adjuk ki és nem hozzuk nyilvánosságra.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Weboldalon történő megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató a fentiekből eredő mindennemű felelősséget és kártérítést kizár.

Kelt.: Budapest, 2019. 12. 06.